Skip to content

Profesjonsdag 16.april 2008

april 20, 2008

I dag har vi hatt profesjonsdag ved høgskolen. Dette er en ny ordning som avdelingen for lærerutdanning har innført, og de ønsker gjennom profesjonsdagene for å gjøre oss klare til arbeidslivet. Dagen startet med en gjennomgang av prosjektet ”Ny som lærer”. Det var Thorbjørn Karlsen som ledet denne gjennomgangen. Han er med i prosjektet, og jobber tett med nyutdannede lærere. Programmet ”Ny som lærer” er et program for mentorvirksomhet i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Mentorvirksomheten skal bidra med oppfølging og veiledning overfor nyutdannede lærere. Tanken er at de nye lærerne skal få hjelp og veiledning de gangene de føler behov for det. Dessverre er det slik at svært mange lærere ikke fortsetter i yrket, og forhåpentligvis skal programmet være med på å gjøre arbeidsstarten enklere slik at de nye ønsker å fortsette.

Temaer som ofte blir tatt opp på veiledninger med mentor er:
• Jeg ønsker å bli veiledet i hvordan være en tydelig voksen for barna og sette grenser på en god måte.
• Jeg ønsker å få en bedre forståelse av barna.
• Hvordan kan jeg kvalitetssikre barnas/elevenes kunnskap?
• Jeg trenger veiledning i klasseledelse.
• Hvordan kan jeg oppfylle krav og forventninger med de ressurser som er gitt?

Mentorer blir utnevnt av rektor. Personen skal være velkvalifisert, og ikke en som er i ferd med å gå av med pensjon. Bør være en ung med lang erfaring. Disse veilederne får dessuten et kompetanseløft i form av veiledningskurs som gir studiepoeng.

Basisgruppesamarbeid
Etter innledningen var det klart for diskusjon i basisgrupper. Vi skulle diskutere hva er lærerens særegne kompetanse, og hva bør en lærer ha ansvar for? Her er en liste med momenter fra samarbeidet:

Hva bør en lærer ha ansvar for?
• Læreren bør ha ansvaret for kunnskapsformidling.
• Læreren bør ha ansvaret for klassemiljøet. Dette innebærer å skape trygge rammer og et godt læringsmiljø i elevgruppa.
• Læreren har ansvaret for samarbeidet mellom hjem og skole.
• Læreren har ansvar for å holde seg faglig oppdatert og skaffe seg kjennskap til nye forskrifter og læreplaner.

Når det gjelder lærerens særegne kompetanse kan vi oppsummere dette med den didaktiske praksistrekanten. Det handler om å evne å se undervisningen her og nå, planlegging av undervisning ut fra gjeldende læreplan, og til slutt evaluering av sin egen gjennomføring. En profesjonell lærer er i stand til å se sin egen undervisning, elevene, skolehverdagen, læreplanen og vurdering i et metaperspektiv.

Oppdraget av Erik Otto Lund, rektor ved Gressvik Undomsskole

Etter diskusjonen fikk vi besøk av Erik Otto Lund, rektor ved Gressvik ungdomsskole. Han skulle gi oss et innblikk i hva han som rektor ser etter i sine nyutdannede lærere. Han fortalte kort om skolen som er en relativ stor ungdomsskole. Det er ca. 50 ansatte og rundt 450 elever ved skolen. Skolen har 10% minoritetsspråklige elever, og de har også en innføringsklasse for elever som kommer rett til Norge uten språklige kunnskaper.
Lund poengterte at det er svært gøy og utfordrende å være en øvingsskole for studenter. Han understreket også at det å arbeide i skolen er tøft og utfordrende, og at han som leder ved en øvingsskole ikke har råd til å slippe gjennom de studentene som ikke passer til yrket. Dette er svært positivt, og ved å inneha en slik mening føler jeg Lund prioriterer sine elever og deres undervisning.
Lund gikk deretter over til å prate om det han kalte lærerens oppdrag. Dette er etter hans mening det en lærer må beherske for å kunne arbeide og utføre en god jobb i skolen.

Oppdraget: det å være lærer
• En lærer må kjenne:
• Planverket
• Opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven. Spesielt viktig er kapittel 3 om vurdering.
• Kunnskapsløftet – forståelse av læreplanverket alle tre delene må være under huden.
1. Generell del
2. Prinsipper for opplæringa, NB! Læringsplakaten!!
3. Fagplandelen:
o Formål med faget
o Grunnleggende ferdigheter
o Kompetansemålene
• Læreren må kunne legge til rette for gode læringssituasjoner for elevene. Det betyr at de må legge til rette for variasjon i bruk av ulike arbeidsmåter, ulikt lærestoff, læremidler, variasjon i organisering og intensitet i opplæringa, det vil si legge til rette for tilpasset opplæring.
Alt dette kan samles i en setning: Legge til rette for læring.
• Læreren må ha god kunnskap om foreldre – skolesamarbeid. Det vil si å vite at det er skolen som har ansvar for å sette hjem-skole samarbeidet på dagsorden!

Lund har dessuten forventning om at læreren går inn i samarbeid med kolleger for å drive skoleutvikling. Det er viktig å være del av en organisasjon.
Han forventer også at læreren har reflektert over det å være en del av en lærende organisasjon. Læreren skal ha stilt seg spørsmålet ”hva innebærer det?”

En annen ting han forventer er at lærer har et konstruktivistisk læringssyn. Det vil si at elevene har kunnskap når de begynner på skolen, og at ny kunnskap bygger på den gamle. De konstruerer ny kunnskap. Læreren setter i gang med god undervisning – men eleven lærer. Det er dette som er den elevaktive skole – i motsetning til der læreren står og doserer!

Han forventer at læreren har holdninger til samarbeid:  ”Elevene skal realisere seg selv på en måte som kommer fellesskapet til gode” (Kunnskapsløftets generelle del).
Sammenfattet kan man si at lærerens oppdrag er Læringsplakaten!

Det er også viktig at læreren er lederen av elevenes arbeidsfellesskap. Læreren skal være:
• Tydelig voksen.
• Ta avgjørelser i klasserommet.
• Tenke gjennom hva slags leder man er når man går inn i klasserommet eller på ulike arenaer på skolen.
• Forbildet – rollemodell – hva innebærer det?
• Reflektere rundt en del begreper.
• Sterk faglig – læreren må kunne sitt fag.
• Være lojal i forhold til det oppdraget som er gitt det på den skolen du arbeider.
• En profesjonell lærer kjenner oppdraget sitt!
• Ha autoritet.
• Hva slags lærertype er det du vil være når du skal ut å operer som lærer?
• Se seg selv som en del av en organisasjon.
• Profesjonelle lærere kan håndtere – elever, foresatte og kolleger.
• Forventning om den engasjerte lærer!

Lund understreket dessuten viktigheten av å tenke over hva man kan gjøre dersom ulike ting skjer. Det er en ubetinget fordel å være forberedt dersom ubehagelige situasjoner oppstår. Man står mye sterkere dersom man har tenkt gjennom mulige hendelser på forhånd.

Til slutt fortalte han at undersøkelser viser at den faktor som teller mest for elevene er læreren! Den læreren som er engasjert og glad i elevene sine har mye å gå på.

Etter en intens økt av Lund var det de nyutdannende lærernes tur. Vi fikk et innblikk i hvordan det hadde vært å være med på jobbintervju, og de pratet om det at det kan virke vanskelig å få jobb uten erfaring. Det ble også snakket om hvordan de hadde blitt mottatt ved de ulike skolene, og hvordan hverdagen hadde blitt kontra studenttilværelsen ved høgskolen.

Det var veldig nyttig å høre hva disse lærerne hadde å si. Spesielt var det spennende å høre Kristin Eriksen og hennes historie fra sitt første år som lærer. Hun var svært reflektert, og ga nyttige innspill.
Etter innleggene til disse lærerne hadde vi gruppediskusjon samme med hver vår nyutdannede lærer. Vi benyttet anledningen til å stille de spørsmålene vi ønsket, og vi fikk svar på det vi lurte på. Til slutt ble dagen oppsummert.

Hva var interessant fra dagens forelesning:
Jeg må innrømme at jeg ble tatt litt på sengen da jeg kom på skolen i dag. Jeg hadde regnet med å få en forelesning om etikk og moral og hvordan man som lærer må beherske sin yrkesetikk. Men der tok jeg feil! For meg ble dagen litt spesiell siden jeg faktisk er ferdig ved høgskolen om kun få dager. Jeg ble om mulig enda mer klar over at nå er det rett før jeg skal ut å jobbe i skolen helt alene, uten hjelp fra basisgruppe eller praksisveiledere. På mange måter er dette utrolig deilig. Endelig skal jeg få bruke det jeg har lært, og jeg skal få skape mine egne rutiner og arbeidsmåter.

Det var spesielt interessant å høre hva rektor Erik Otto Lund la vekt på ved sine lærere. Han poengterte mye av det jeg selv oppfatter som det essensielle ved yrket. Dersom man ikke innehar den kompetansen Lund poengterte, kan man heller ikke være en god lærer. Det hadde vært spennende å høre flere rektorer, og det hadde også vært interessant å vite hva rektorer legger vekt på ved et intervju for eksempel. Jeg har selv nylig vært på et jobbintervju hvor jeg ble slått ut på grunn av manglende arbeidserfaring. Rektor fortalte i etterkant at han var svært fornøyd med intervjuet og at jeg hadde fått veldig gode tilbakemeldinger fra mine referanser. Sjokket ble derfor ganske stort da jeg i etterkant oppdager at rektoren ikke har vært i kontakt med en eneste av mine referanser. Som nyutdannet føles dette uprofesjonelt og svært provoserende.

Hva vil jeg arbeide videre med:
Det jeg kommer til å ta med meg videre er mye av det Lund fortalte om hva han forventet av sine lærere. Jeg vil sette meg grundigere inn i lovverket og Kunnskapsløftet slik at jeg er rustet til en forhåpentligvis jobbsituasjon til høsten. Jeg vil også tenke gjennom hvordan jeg ønsker å fremstå som lærer, og hva som er mine sterke og svake sider slik at jeg kan arbeide mer med dette. Jeg innser også hvor utrolig mye jeg skulle ønske jeg kunne mer om! Jeg føler at jeg trenger mye mer pedagogikk for å kunne bli så god lærer som mulig, og jeg ønsker i førsterekke å fordype meg i noen spesialpedagogiske emner slik at jeg bedre kan være en dyktig fagperson for elever med spesielle behov.

Reklamer
No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: